වස්සානයේ සඳ - Wassanaye Sanda

Sunday, 15 October 2017 6:00 PM

Reading Cinema Epping - 571-583 High St, Epping VIC 3076

View Floor Plan / Seating

වස්සානයේ සඳ!
ආදරය හා ජීවිතය පිළිබද අරුත්බර සංවාදයක්
උදයකාන්ත වර්ණසුරිය අතිශය රමණීය තවත් රූප සිත්තමක්
රවීන්ද්‍ර රන්දෙනිය, පියුමි හංසමාලි සහ තවත් ප්‍රවීන සහ නව පරපුරේ තරු රැසක් සමගින්"Wassanaye Sanda", the latest Movie by veteran Sri Lankan Director, Udayakantha Warnasuriya.

Starring Ravindra Randeniya and Piumi Hansamali!
Reading Cinema in Epping on the Sunday 6:00pm , 15th October 2017.

Organiser Details

Deepal

0403161516